Co vám mohu nabídnout?

Základní škola

 • doučování učiva základní školy
 • procvičování gramatiky
 • procvičování slohu
 • procvičování čtení
 • vysvětlení obtížných jazykových jevů
 • průběžné doučování s pravidelným opakováním
 • individuální přístup ke každému žákovi

Střední škola

 • doučování gramatiky
 • doučování syntaxe
 • doučování literatury
 • procvičování slohových útvarů
 • příprava na obtížné testy a písemky

Přijímací zkoušky

 • příprava k přijímacím zkouškám z 5., 7. a 9. třídy základní školy
 • příprava na testy dle metodiky CERMAT

Maturita

 • příprava k maturitní zkoušce dle požadavků CERMAT