O mně

K českému jazyku jsem měl vždy blízko, ale teprve po studiu bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem získal potřebný vhled do problematiky a zároveň si uvědomil, kolik se toho ještě budu muset naučit.

Při studiu jsem získal pedagogickou způsobilost pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Zároveň jsem absolvoval i kurz výuky češtiny jako cizího jazyka, abych poznal, jak se cítí lidé, pro které je čeština zcela neznámá.

Po několikaletém období, kdy jsem doučování provozoval především ve volném čase, jsem konečně dospěl k závěru, že doučování češtiny mne baví do té míry, že se mu chci do budoucna naplno profesně věnovat. Od roku 2015 tak doučuji profesionálně a nabízím též jazykové a stylistické korektury textů.