Jak se připravit na přijímací zkoušky?

test CERMATPodoba CERMAT testů je na první pohled odlišná od písemných prací, se kterými se žáci ve škole běžně setkávají. Setkává se zde několik typů otázek, a je proto nezbytné pečlivě číst zadání. V případě testu z českého jazyka je zastoupeno vcelku velké množství textů, s nimiž se následně pracuje. Máte-li mezery v porozumění textu, je nezbytné tuto dovednost natrénovat.

Nejjednodušší rada, kterou vám mohu poskytnout, je důkladné seznámení se s publikovanými testy. Na stránce procvicprijimacky.cermat.cz naleznete testové prostředí, kde si můžete testy vyzkoušet. Velkou výhodou je, že kromě vyhodnocení správných odpovědí naleznete i rozbor jednotlivých otázek. Můžete tak sami odhalit, která část gramatiky či literární vědy vám činí obtíže a náležitě je procvičit.

Co z toho všeho plyne?

  • Důležité je dobře se seznámit s podobou testů. Pokud se s nimi ve škole nepotkáte, budete je muset bohužel nastudovat sami.
  • Začněte s přípravou včas. Je mnohem lepší pozvolná, ale soustavná příprava než překotné učení těsně před přijímacími zkouškami.
  • Poznačte si, v které okruhy učiva vám dělají problémy a procvičte je.
  • Pokud na problém sami nestačíte, nebojte se požádat o pomoc – kamaráda, učitele, rodičů, a nebo si domluvte doučování.

Poslední a ne zcela příjemná rada

Přestaňte na internetu hledat články o přípravě k přijímačkám a začněte se skutečně připravovat. Čas je vzácná komodita, proto jej nepromarněte.

Doučování češtiny přes Skype

Doba osobnímu setkávání nepřeje a mnoho zájemců tak musí využívat k doučování Skype či podobné platformy. V současnosti tak probíhá prakticky veškeré doučování na dálku, což ale neznamená, že bychom měli snižovat laťku. Klíčem je změna stylu výuky, která musí odpovídat použitým prostředkům. Určitě se nemusíte bát, pokud s tímto způsobem práce zatím nemáte zkušenosti. Společně nastavíme výuku tak, abyste si z ní odnesli co možná nejvíce.

Doučování českého jazyka

Každou dovednost je potřeba rozvíjet. To platí i o takové samozřejmosti, jakou je mateřský jazyk. Kultivovaný mluvený i psaný projev by měl být naším cílem, neboť vše, o co není pečováno, je odsouzeno k degradaci a zániku.