Doučování českého jazyka

Každou dovednost je potřeba rozvíjet. To platí i o takové samozřejmosti, jakou je mateřský jazyk. Kultivovaný mluvený i psaný projev by měl být naším cílem, neboť vše, o co není pečováno, je odsouzeno k degradaci a zániku.